Informacja RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Poniżej podajemy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z powyższym rozporządzenie informujemy w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Firma Fishbone Games Sorota Spółka Jawna, ul. Lwowska 98/10, 35-301 Rzeszów, NIP 5130258886, Regon 382530897 prowadząca działalność gospodarczą wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, która jest właścicielem platformy internetowej zintegrowanej ze sklepem dostępnej pod adresem www.fishbonegames.pl.

Kontakt, pod którym można uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez naszą firmę, Twoich danych osobowych:

 • Adres e-mail: office@fishbonegames.pl
 • Korespondencyjny adres pocztowy: Fishbone Games Sorota Spółka Jawna, ul. Lwowska 98/10, 35-301 Rzeszów

Dane osobowe i prywatność

Jeżeli masz zamiar założyć Konto Użytkownika na naszej stronie, oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Swoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego i sklepu, oraz świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych e dotyczyć:

 • Zawarcie umowy sprzedaży
 • Obsługa płatności
 • Realizacja Twojego zamówienia
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newsletteru
 • Zamieszczanie komentarzy przez Ciebie na naszej stronie

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale ich brak oraz nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, może uniemożliwić:

 • Zarejestrowanie konta w naszym serwie i sklepie
 • Korzystanie z usług sklepu
 • Dokonania zakupów w sklepie
 • Otrzymywanie informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w sklepie
 • Przesyłanie Newsletteru
 • Zamieszczanie komentarzy na naszej stronie

Zgodnie z prawem, cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz dokonać w każdej chwili, wysyłając je na adres e-mail: office@fisfbonegames.pl

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o zapisy ustawy o RODO:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej a więc do momentu, w którym:

 • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

Dla bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosując szyfrowane połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do żądania:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych,
 • Sprostowania ich treści,
 • Usunięcia,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt z nami.

W każdej chwili możesz złożyć skargę do organu nadzoru, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Polityka Cookies

Nasz serwis, oraz sklep internetowy, korzysta z tzw. plików cookie. Pliki te:

 • Są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itp.)
 • Umożliwiają Ci, korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • Nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • Usunąć pliki cookie
 • Blokować wykorzystanie plików cookie w przyszłości

Nasz sklep wykorzystuje cookie w celu:

 • Zapamiętywania informacji o Twoich zakupach
 • Statystycznym
 • Marketingowym
 • Udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 na klawiaturze przy włączonej przeglądarce.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • operatorzy systemów informatycznych
 • podmioty realizujące dostawę towarów
 • zewnętrzni dostawcy produktów
 • dostawcy płatności
 • operatorzy systemów sms i e-mail marketingu
 • biura księgowe
 • Hostingowym
 • Podmioty ułatwiające optymalizację Sklepu
 • Dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • Podmioty zapewniający usługi statystyczne
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Kontakt z administratorem

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, lub zapytać, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@fishbonegames.pl